Naar aanleiding van een motie van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft de tweede kamer met ontheffing voor 1 jaar latere realisatie SDE+ projecten ingestemd.

De motie werd ingediend naar aanleiding van het feit dat al toegekende SDE+ projecten hun realisatietermijn niet dreigde te gaan halen, omdat de transportcapaciteit van de netbeheerders niet toereikend is.

De tekst van de aangenomen motie van Van der Lee luidt als volgt: “constaterende dat voor 700 megawatt aan duurzame energieprojecten met SDE-beschikking uit de tijd van voor de transport indicatie, geen aansluiting of transport krijgen van de netbeheerders en daarmee uit de SDE-beschikkingstermijn dreigen te lopen, overwegende dat een deel van deze groep projecten gebaat is met een jaar uitstel door aankomende oplossingen zoals verhoogd toezicht door de ACM, de Algemene Maatregel van Bestuur over N-1 regel en de AMvB over cable pooling, constaterende dat deze ontwikkelaars nu één jaar verlenging van de SDE-beschikking kunnen krijgen, van mening, dat zonder duidelijkheid over de vergroting van de netcapaciteit, van ontwikkelaars niet verwacht mag worden dat ze de bouw starten, verzoekt de regering, partijen met een SDE-beschikking die nu geen aansluiting of transport krijgen, ontheffing voor 1 jaar latere realisatie te gunnen indien aannemelijk is dat deze projecten binnen het betreffende jaar uitstel alsnog gestart kunnen worden zonder de harde eis dat ook de bouw gestart moet zijn.”

Bron: Solarmagazine