FAQ items aan het laden...
SDE++ subsidie2021-11-15T15:49:02+00:00

In 2021 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen en te verkrijgen voor uw zonnepanelen. Graag houden wij jullie via deze pagina op de hoogte van de SDE++ regeling van 2021. Ook vertellen wij over de aanvullingen aan de regeling van 2021 ten opzichte van 2020. Zie de onderstaande pagina voor alle informatie!

Contact

Waar staat SDE++ 2021 voor?

SDE-subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 2021. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die duurzame energie opwekken of CO2 reducerende technieken toepassen en actief zijn in verschillende sectoren zoals: Landbouw, industrie, elektriciteit en mobiliteit.

SDE++ 2021

Hoe veel subsidie is er beschikbaar?

Het budget van de subsidie bedraagt in 2021 maar liefst €5 miljard.

In welke periode kunt u de subsidie aanvragen?

De SDE++ subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 21 september tot en met 11 oktober, 2021.

Wat verandert er aan de subsidie ten opzichte van 2020?

In 2020 kon men twee subsidies aanvragen. In het voorjaar was dat de SDE+ subsidie en in het najaar was dat de SDE++ subsidie. Deze SDE++ subsidie is de huidige subsidieregeling. Deze nieuwe regeling richt zich niet alleen op duurzame energie, maar ook op technieken zoals de reductie van CO2.

Verder zijn de onderstaande punten aan de regeling toegevoegd:

  • De volgende 5 categorieën: warmtepomp, boiler, CO2-afvang, transport en opslag, industriële restwarmte en waterstofproductie.
  • Grondgebonden- en drijvende zonneparken kleiner dan 1 MWp en pvt-systemen met een waterpomp.
  • Het bedrag van de SDE++ subsidie wordt gebaseerd per ton CO2-reductie.

Wij helpen u graag bij uw SDE++ subsidie aanvraag!

Wilt u graag persoonlijk advies en bespreken wat de mogelijkheden zijn voor SDE aanvraag? Of heeft u een vraag over onze producten? Neem contact op.

Bel ons
Mail ons
Wanneer ontvangt u een SDE++ subsidie?2021-05-21T14:10:39+00:00

Een SDE++ subsidie ontvangt u van de Rijksoverheid. Volgens de Rijksoverheid moeten er bepaalde deadlines worden behaald. Zo dient de zonnepaneleninstallatie binnen 1,5 jaar (dakgebonden installaties) tot 3 jaar (grondgebonden installaties) opgeleverd te worden. Verder moeten alle plannen en vergunningen daarvoor al zijn goedgekeurd. Ook is het, afhankelijk van de grootte van de installatie, vereist om een haalbaarheidsanalyse in te dienen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?2021-05-21T14:09:52+00:00

De hoeveelheid subsidie die u kunt ontvangen verschilt. Dat is namelijk afhankelijk van de technologie en hoeveelheid CO2 die u bespaart. De SDE++ subsidieronde wordt gefaseerd opengesteld. Er zijn meerdere fases die in periodes oplopen. In de eerste fase kan er voor een lager subsidiebedrag (fasebedrag) worden aangevraagd. Daarna loopt de subsidie per fase op naar hogere subsidiebedragen (fasebedragen). Er zijn grenzen opengesteld voor het maximale subsidiebedrag per fase, zodat marktpartijen gestimuleerd worden om met een zo laag mogelijkse subsidie zoveel mogelijk CO2 te besparen.

Wanneer wordt de subsidie uiteindelijk verleend?

De subsidie wordt uiteindelijk afgegeven door de Rijksoverheid als het project is afgerond en heeft voldaan aan de volgende punten:

  • Het vermogen van de installatie komt overeen met de gegeven subsidie. Is er een subsidie verleent van 5MWp dan is het de bedoeling dat de installatie ook een grootte heeft van 5MWp.
  • Uiteraard wordt er gekeken of er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor GvO’s (Garanties van Oorsprong) worden afgegeven.

Wanneer er niet aan bovenstaande punten wordt voldaan dan wordt de subsidie door de Rijksoverheid ingetrokken.

LET OP! Wanneer u gebruikt maakt van de SDE++ subsidie kunt u geen gebruik meer maken van de ISDE subsidie of EIA.

Zonnepanelen voor particulieren

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Bedankt!

    Ga naar de bovenkant