Nederlanders schatten de terugverdientijd van zonnepanelen te hoog in, is gebleken uit het jaarlijkse energieonderzoek van easyswitch.nl onder 1.015 Nederlandse huishoudens.

Een derde van de ondervraagden verwacht dat een zonnepanelen installatie meer dan €5000,- kost,  terwijl 12% van de ondervraagden aangaf dat zij verwachten dat een zonnepanelen installatie meer dan €10.000,- gaat kosten. Volgens Easyswitch ligt het bedrag echter vaak onder de €5000,-.
Over de werkelijke terugverdientijd denken de mensen in Nederland ook anders dan hoe deze in werkelijkheid is, zo ligt de terugverdientijd volgens Easyswitch gemiddeld tussen de 5 en 7 jaar, terwijl meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat deze terugverdientijd boven de 10 jaar ligt.
Bijna 50% van de ondervraagden gaf aan alleen te willen investeren in groene energie wanneer dit maandelijks een ‘klein beetje’ scheelt. Ook gaf 26% aan dat zij niet goed weten welk soort stroom zij gebruiken (groen of grijs, of een mix). Wel gaf een derde aan dat zij niet extra willen betalen voor groene stroom.