Ja. Bij aanschaf van zonnepanelen bij een installateur heeft u recht op terugave van uw BTW.