De hoeveelheid subsidie die u kunt ontvangen verschilt. Dat is namelijk afhankelijk van de technologie en hoeveelheid CO2 die u bespaart. De SDE++ subsidieronde wordt gefaseerd opengesteld. Er zijn meerdere fases die in periodes oplopen. In de eerste fase kan er voor een lager subsidiebedrag (fasebedrag) worden aangevraagd. Daarna loopt de subsidie per fase op naar hogere subsidiebedragen (fasebedragen). Er zijn grenzen opengesteld voor het maximale subsidiebedrag per fase, zodat marktpartijen gestimuleerd worden om met een zo laag mogelijkse subsidie zoveel mogelijk CO2 te besparen.