Het is voor particulieren die zonnepanelen in 2013 of eerder hebben aangeschaft, ook mogelijk om de btw over zonnepanelen terug te vragen.
Deze particulieren krijgen een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn gekocht, heeft staatssecretaris Menno Snel bekend gemaakt. Er hoeft maar één keer btw-aangifte te worden gedaan waarmee de aanvraag van de btw-teruggaaf is vereenvoudigd.

In de zomer van 2013 werd er door het Hof van Justitie bepaald dat particulieren met zonnepanelen als btw-ondernemer kunnen worden gezien, omdat zij stroom terug leveren aan het net en daardoor ondernemer zijn. De btw kan dan teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Daarvoor moeten zij zich echter wel laten registreren als btw ondernemer.

In eerste instantie gold er in Nederland een uiterste termijn voor mensen die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft. Zij moesten binnen vijf jaar na aanschaf een aanvraag indienen.

Afgelopen december heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat er in de wet geen termijn is opgenomen, en dat het voor particulieren met een zonnepanelen installatie van voor 20 juni 2013 ook mogelijk is om de btw terug te vragen.

Op dit moment hebben al meerdere mensen geprobeerd om alsnog hun btw terug te vragen, maar de afhandeling zal nog wel even duren. De belastingdienst heeft enige tijd nodig om alle aanvragen te behandelen. Een deel van de particulieren is daarom nog niet geholpen.