Ondernemersorganisatie UNETO-VNI pleit ervoor om de Europese importheffingen op zonnepanelen uit China af te schaffen. Deze importheffingen zijn vijf jaar geleden ingevoerd, maar hebben tot op heden weinig opgeleverd volgens UNETO-VNI.

De Europese productie van zonnepanelen is afgenomen, terwijl de groei van zonnepanelen in Nederland is geremd, stelt de belangenorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zou deze groei hard nodig zijn. De ondernemersorganisatie stelt voor dat de heffingen uiterlijk op 3 september beëindigd worden. UNETO-VNI geeft ook aan het handig zou zijn wanneer de overheid duidelijkheid geeft over de salderingsregeling (zie salderen), het terugleveren van stroom aan het stroomnet. Op dit moment krijgt men hiervoor nog een vergoeding vanuit de energieleverancier, terwijl dit in de toekomst gaat veranderen naar een terugleversubsidie vanuit de overheid. Hoe het kabinet deze regeling gaat vervangen, is nog niet duidelijk. Dit geeft onzekerheid bij de mensen, omdat zij niet weten hoe het toekomstige financiële plaatje van zonnepanelen eruit gaat zien. Door zekerheid over de toekomst te bieden kan de overheid investeringen in zonne-energie stimuleren.