De energiebelasting op het gebruik van gas zal in de komende jaren met 75% gaan stijgen, zodat particulieren, bedrijven en woningcorporaties hun woningen of gebouwen van het gas afkoppelen. De bedoeling is dat de belasting op stroom met meer dan 50% moet dalen, zodat duurzame producten als zonnepanelen en warmtepompen aantrekkelijker worden. Deze veranderingen worden vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, welke dient om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen met 49% te laten dalen voor 2030.

Hoe deze veranderingen doorwegen in het koopgedrag van de mensen zal worden berekend door het ministerie van Economische Zaken. Deze berekening is doorslaggevend voor het uiteindelijke tarief. Op 26 komen verschillende belanghebbende partijen, zoals milieuorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en huiseigenaren, vakbonden en banken bijeen en zal er een eindvoorstel worden opgesteld. In de tweede week van juli wordt deze vervolgens openbaar gemaakt.

Op dit moment betalen kleingebruikers zoals particulieren of kleine bedrijven 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent per kWh. In het nieuwe voorstel gaat de gasbelasting in 12 jaar geleidelijk met 20 cent omhoog, terwijl de stroomheffing met 6,5 cent omlaag gaat. De tarieven bij grootgebruikers ligt vaak anders, zo betalen zij tussen de 1 en 6 cent per kubieke meter gas. In het nieuwe voorstel zal de energiebelasting op aardgas bij grootgebruikers even veel stijgen als bij kleingebruikers.

Hoewel het klimaatakkoord bedoelt is voor een duurzaam klimaat, zal een grote verhoging van de energiebelasting op aardgas hard aankomen bij huishoudens met een laag inkomen. Een gemiddeld huishouden zal in 2030 tot 400 euro meer uitgeven aan energiebelasting dan nu. Mensen met lagere inkomens hebben vaak geen geld voor warmtepompen, waardoor geprobeerd zal worden om deze mensen uit de brand te helpen. Dit kan gedaan worden door de inkomstenbelasting te verlagen, maar ook door doelgerichte maatregelen zoals een verhoging van de huurtoeslag of uitkeringen.
Duurzame producten zoals zonnepanelen en warmtepompen zullen in de toekomst steeds populairder worden door de verandering van energieprijzen. Zonnepanelen zijn al een bekend verschijnsel, maar warmtepompen worden ook een steeds bekender alternatief voor aardgas. Of het belastingvoorstel uitgevoerd gaat worden, wordt beslist door De Tweede Kamer. De coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen hebben zelf besloten dat Nederland van het aardgas af moet, waardoor het parlement niet alle voorstellen terzijde kan leggen. Op dit moment kunnen eigenaren van een bestaande woning niet gedwongen worden zich van het gas af te sluiten. Dat recht op een gasaansluiting moet in de wet gewijzigd worden in een recht op verwarming. De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen is al niet meer verplicht vanaf 1 juli, waardoor het aantal aan gasloze huizen zal toenemen.