Zonnepanelen voor bedrijven in een notendop

Subsidie

Maatwerk

Hoog rendement

Zonnepanelen zijn een goede investering in uw bedrijf, omdat er subsidies beschikbaar zijn en u in sommige gevallen gebruik kunt maken van extra aftrekposten. Vraag een offerte aan en ontvang een gratis legplan en exploitatiebegroting

Vraag offerte aan

Bent u benieuwd wat zonnepanelen voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Zonnepanelen zijn een goede investering in uw bedrijf, omdat er subsidies beschikbaar zijn en u in sommige gevallen gebruik kunt maken van extra aftrekposten.

Er bestaat geen algemeen geldende afschrijvingstermijn voor zonnepanelen. Alles hangt af van de omstandigheden van de desbetreffende installatie. In de praktijk wordt door de fiscus een afschrijvingstermijn van 20 jaar als redelijk beschouwd, maar het is mogelijk om dit te verkorten. Hiervoor ligt de bewijslast echter wel bij de belasting plichtige. Er zijn aftrekposten (subsidies) waarbij u in het jaar van aanschaf al een groot gedeelte mag afschrijven.

Deze worden hieronder vernoemd:

 • Aftrekmogelijkheden zakelijke zonnepanelen
 • KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan maximaal 28% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit komt bovenop de normale afschrijvingen van het product.
 • EIA – Energie-investeringsaftrek
  De energie-investeringsaftrek is van toepassing op een zonnepanelen installatie. Dit betekent dat uw naast de normale aftrek en de hierboven benoemde KIA nog gebruik kan maken van een een extra aftrekmogelijkheid. Met de EIA mag u 45 procent van de investering aftrekken van uw winst. Afhankelijk van de winst in uw bedrijf, kan dit een belastingvoordeel opleveren ten opzichte van uw vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Er zijn een aantal vereisten om gebruik te kunnen maken van de EIA, namelijk:

Het vermogen van de installatie moet meer zijn dan 25 Kw (ongeveer 100 zonnepanelen)
De totale maximale doorlaatwaarde van de installatie moet 3*80A zijn of minder, en daarnaast moet de installatie zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk

 • U bent ondernemer in Nederland (of verwant, zoals Aruba, Curacao, Sint-Maarten etc.)
 • U betaalt vennootschaps- of inkomstenbelasting
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de Energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt
 • U meldt het middel binnen 3 maanden na opdracht tot oplevering

(Bron: Belastingsdienst)

Subsidies zakelijke zonnepanelen

Naast deze aftrekposten is er de SDE+ subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd. SDE+ is een subsidie exploitatie, dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Deze subsidie wordt gegeven per opgewekte kWh. De SDE+ wordt binnen de zonnepanelen branche toegepast bij projecten met meer dan 15 kWp (60 panelen <), en kan niet gecombineerd worden met de bovenstaande aftrekmogelijkheden. Hoe hoog de subsidie is, is afhankelijk van de grootte van het project. Elk half jaar kan er SDE+ subsidie worden aangevraagd, waarna deze in het najaar van 2020 overgaat in de SDE++ subsidie. Het bedrag waarop u inschrijft, bepaalt u zelf. Zo kunt u in het voorjaar van 2020 inschrijven op een subsidie van €0,087 per kWh, waar nog een correctiefactor vanaf gaat. Deze correctiefactor zou gelijk moeten zijn aan het stroomtarief wat u ontvangt of uit bespaart bij de energieleverancier.

Voorbeeld:
U heeft in een jaar 100.000 kWh opgewekt, welke u allemaal heeft teruggeleverd het net in. Over deze 100.000 kWh zou u dus €8.700,00 ontvangen aan subsidie zonder het correctiebedrag. Het correctiebedrag heeft een hoogte van €0,05 per Wp, waardoor u dus nog maar €3.700,00 ontvangt aan subsidie. Echter ontvangt u vanuit de energieleverancier €0,05 per kWh, dus komt u alsnog uit op een totale opbrengst van €8.700,00 over uw stroom.
Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld, en is voor iedereen hetzelfde die de subsidie ontvangt. Wanneer u dus een energieleverancier heeft die meer vergoeding geeft voor de stroom dan het correctiebedrag, dan komt u per kWh hoger uit dan de aangevraagde subsidie (zie bovenstaande voorbeeld).
Ervaringen
Er gingen al veel bedrijven voor die gebruik maken van de zonnepanelen van Sunconnect. Wij hebben ervaring met:

 • Agrarische ondernemingen
 • VvE’s
 • Zwembaden
 • Sportverenigingen (hiervoor geldt een aparte subsidie, EDS. Neem contact op voor verdere informatie.)
 • Bedrijventerreinen
 • Culturele centra
 • Woningcorporaties
 • Nieuwbouwprojecten
 • Energiecoöperaties (hiervoor is de postcoderoos regeling mogelijk. Neem contact op voor verdere informatie.)

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u bedrijf en of uw bedrijf gebruik kunt maken van de KIA, EIA, EDS, postcoderoos regeling of wat de huidige hoogte van de SDE+ subsidie en de correctiebedragen zijn? Neem dan contact met ons op! Wij geven u graag een advies op maat.

Bent u benieuwd naar alle onderdelen van de zonnepaneleninstallatie en de keuzes die er zijn? Neem dan contact met ons op, dan leggen wij dit graag uit aan u!

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

test

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

test

Subsidies zakelijke zonnepanelen

Subsidies zakelijke zonnepanelen

wij regelen het hele traject

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier

Jou Inhoud Komt Hier
 • Jou Inhoud Komt Hier
 • Jou Inhoud Komt Hier
 • Jou Inhoud Komt Hier